hkgHONG KONG, CHINA S.A.R.

PREV
NEXT
 • 茄汁焗豆

baked-beans-425g
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 特製番茄醬**
  • 425克 家庭裝 - 3至4人份量

baked-beans-230g
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 特製番茄醬**
  • 230克 - 1至2人份量

baked-beans-425g-hi-fibre
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 加入天然益生菌的特製番茄醬
  • 425克 家庭裝 - 3至4人份量

baked-beans-230g-hi-fibre
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 加入天然益生菌的特製番茄醬
  • 230克 - 1至2人份量

baked-beans-light-425g
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 減少47%鹽份**
  • 425克 家庭裝 - 3至4人份量

baked-beans-light-230g
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 減少47%鹽份**
  • 230克 -1至2人份量

baked-beans-cheese-230g
  • 進口的大北豆又大又鬆軟*
  • 加入帕瑪森乳酪的特製番茄醬**
  • 230克 -1至2人份量

Share This

Go To Top