hkgHONG KONG, CHINA S.A.R.

PREV
NEXT
 • 吞拿魚

tuna-flakes-in-oil-light-150g
  • 精選吞拿魚片*
  • 葵花油浸**
  • 150克 - 3人份量

tuna-chunks-in-extra-virgin-olive-oil-150g
  • 鮮味精選吞拿魚塊
  • 特級初榨橄欖油*
  • 150克 – 3人份量

tuna-flakes-omega-3-150g
  • 精選特級初榨橄欖油*浸吞拿魚片**
  • 添加奧迷加-3***
  • 150克 – 2至 3人份量

tuna-chunks-in-mineral-water-150g
  • 精選吞拿魚塊並不添加鹽份
  • 高蛋白質,低脂肪低鹽
  • 150克 – 3人份量

tuna-flakes-in-water-light-150g
  • 精選吞拿魚片*
  • 高蛋白質,低脂肪低鹽
  • 150克 – 3人份量 

chilli-tuna-160g
  • 辣椒醬浸泡纖小魚片
  • 即食
  • 160克chillichillichilli - 3人份量

Snacky Pack - Salmon Spread 85g
  • 三文魚醬和餅乾(10塊)
  • 方便又美味
  • 內附抹醬匙

Snacky Pack - Tuna Spread 85g
  • 吞拿魚醬和餅乾(10塊)
  • 方便又美味
  • 內附抹醬匙

tuna-spread-160g
  • 吞拿魚配沙律
  • 適合塗在麵包或餅乾上
  • 160克 – 3人份量

salmon-spread-160g
  • 三文魚配沙律
  • 適合塗在麵包或餅乾上
  • 160克 – 2至3人份量

Share This

Go To Top